DATE


03/2019

CLIENT


Hop Luc

PROJECT DESCRIPTION


  • Địa điểm: Phuc Son IZ – Ninh Binh
  • Diện tích sàn: 110000 m2
  • Năm: 2017 & 2019
1_result
2_result
3_result
4_result
5_result
6_result
7_result
8_result
9_result
10_result

VIEW MORE

Related Projects

Nhà máy 𝐁.𝐁𝐑𝐀𝐔𝐍

Nhà máy 𝐁.𝐁𝐑𝐀𝐔𝐍

Địa điểm: Cụm công nghiệp Thanh Oai, huyện Thanh Oai, TP. Hà Nội Năm xây dựng: 2022

BW HAI DUONG Warehouse

BW HAI DUONG Warehouse

Địa điểm: Cam Dien IP- Hai Duong Diện tích sàn: ~33.000 M2 Năm: 2022

LOGOS BAC NINH LOGISTIC WAREHOUSE

LOGOS BAC NINH LOGISTIC WAREHOUSE

Địa điểm: VSIP Bac Ninh IP Diện tích sàn: 62.000m2 Năm: 2022