Ở Fuji Việt Nam, Chúng tôi tin rằng một môi trường làm việc được xây dựng bởi nét văn hóa đặc trưng và vững mạnh sẽ giúp các thành viên phát huy hết khả năng và bộc lộ tiềm năng của mình.

Fuji Việt Nam luôn định hướng và khuyến khích các thành viên tạo lập thói quen duy trì các hành vi và ứng xử theo những tôn chỉ cốt lõi:

1. Tôn trọng sự khác biệt

Mỗi con người sinh ra là một cá thể tự do, độc đáo, với khả năng tư duy và tính cách riêng. Thành viên cần tôn trọng những khác biệt cá nhân như những người cộng sự bình đẳng.

2. Trách nhiệm – Uy tín

Mỗi thành viên luôn đề cao trách nhiệm, phải làm hết trách nhiệm của mình, mẫu mực về đạo đức và uy tín trong Công ty, uy tín với khách hàng và cộng đồng.

3. Tươi trẻ - Tham vọng

Khuyến khích giao tiếp cởi mở giữa các thành viên, giữa nhân viên với cấp quản lý. Tạo môi trường làm việc không khoảng cách, tạo hứng thú trong công việc giúp tư duy và trao đổi công việc hiệu quả.

Luôn luôn tư duy đổi mới, phát triển những ý tưởng mới nâng cao hiệu quả công việc. Không ngừng phấn đấu cho một qui trình làm việc hài hòa hơn.

4. Quan tâm - Sẻ chia

Tôn trọng mỗi cá nhân, yêu thương, gần gũi, thân thiện, giúp đỡ những thành viên gặp khó khăn, nhận sự giúp đỡ lúc khó khăn, chia sẻ kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm, đóng góp chân thành để mỗi cá nhân hoàn thành trách nhiệm trong công việc, với gia đình và xã hội.

5. Tin tưởng - Đoàn kết

Tạo dựng mối quan hệ nội bộ dựa trên sự tin cậy giữa các thành viên với nhau. Tạo nhịp sống chan hòa, đoàn kết giữa các thành viên từ mọi cấp bậc trong công ty nhằm phát huy tối đa sức mạnh của tập thể góp phần tạo lợi thế cạnh tranh trên thị trường.

Văn hóa

Leave a Comment