Fuji Việt Nam tuân thủ và thực hiện đúng các quy định của pháp luật Việt Nam về tiền lương, tiền thưởng và phúc lợi cho người lao động.

Ngoài ra, các thành viên còn có các chế độ đãi ngộ hấp dẫn khác dựa trên sự nỗ lực và đóng góp vào kết quả kinh doanh chung.

  • Bảo hiểm sức khoẻ, bảo hiểm tai nạn;

  • Thưởng hiệu suất làm việc, thưởng sáng kiến;

  • Cơ hội được huấn luyện kỹ năng hoặc học tập nâng cao chuyên môn;

  • Cho vay hoặc hỗ trợ tài chính mua nhà/ mua xe;

  • Thời gian làm việc và nghỉ phép linh động.

Chế độ đãi ngộ