Công ty cổ phần công nghiệp Fuji Việt Nam nằm trong top mười công ty kết cấu thép chất lượng cao hàng đầu Việt Nam. Chúng tôi cung cấp giải pháp tổng thể cho nhà thép từ khâu Thiết kế – Gia công – Lắp đặt hoàn thiện.

Chúng tôi mong muốn chào đón các ứng viên có năng lực và đam mê với lĩnh vực kết cấu thép về với Đại gia đình Fuji Việt Nam.

FUJI VIỆT NAM TUYỂN DỤNG