• Địa chỉ: Khu B, Khu công nghiệp Sông Công I, Tổ dân phố Cầu Sắt, Phường Bách Quang, Thành phố Sông Công, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam

  • Quy mô xưởng: 25.000 m2

  • Công suất: ~ 1600 tấn / tháng kết cấu thép tiền chế.

Giới thiệu nhà máy
Giới thiệu nhà máy
Giới thiệu nhà máy
Giới thiệu nhà máy
Giới thiệu nhà máy

Leave a Comment