Kết cấu thép là kết cấu được tạo ra từ sự kết hợp có tổ chức của các cấu kiện thép được thiết kế riêng để đáp ứng các yêu cầu về kiến trúc và kỹ thuật của người sử dụng. Khung kết cấu thép liên quan đến các kết cấu phụ và các thành phần trong một tòa nhà được làm từ thép.

Ưu điểm của kết cấu thép

 • Chúng được thi công siêu nhanh tại hiện trường, vì rất nhiều công việc có thể được chuẩn bị trước tại nhà máy.

 • Chúng rất linh hoạt, rất tốt trong việc chống lại các lực động (thay đổi) như lực gió hoặc động đất.

 • Có sẵn một loạt các cấu kiện làm sẵn, chẳng hạn như thép I, C và thép góc

 • Chúng có thể được tạo ra để có bất kỳ hình dạng nào và được phủ bằng bất kỳ loại vật liệu nào

 • Một loạt các phương pháp nối có sẵn, chẳng hạn như bắt bu lông, hàn và tán đinh

Nhược điểm của kết cấu thép

 • Chúng mất khả năng chịu lực ở nhiệt độ cao, và dễ bị biến dạng khi cháy.

 • Chúng dễ bị ăn mòn trong môi trường ẩm ướt hoặc môi trường biển.

Các hình dạng khác nhau của kết cấu thép

 • Dầm I

 • Thép hình Z.

 • Thép hộp, thép ống

 • Góc: Tiết diện hình chữ L.

 • Dầm C hoặc thép hình C

 • Thép T.

 • Ray đường sắt

 • Thanh.

 • Dây

 • Tấm

 • Dầm bụng rỗng.

Giới thiệu kết cấu thép

Kiểu kết cấu chính

 • Kết cấu giàn.

 • Các cấu trúc khung.

 • Các cấu trúc lưới.

 • Vòm.

 • Các kết cấu ứng suất trước.

 • Cầu dầm.

 • Cầu giàn.

 • Cầu hình cung.

 • Cầu dây văng.

 • Cầu treo.

Giới thiệu kết cấu thép

Leave a Comment