Với quy mô xưởng 25.000m2 cùng đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp được đào tạo bài bản, hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2015 và hệ thống máy móc sản xuất tự động công nghệ cao, Fuji Việt Nam mang đến những giải pháp tối ưu, sản phẩm chất lượng cao và dịch vụ hoàn hảo cho công trình của bạn.

BỘ PHẬN QUẢN LÝ KỸ THUẬT

Sản xuất
Sản xuất

KHU CHỨA VẬT LIỆU THÔ VÀ CẮT TẤM CNC

Sản xuất
Sản xuất

KHU GIA CÔNG CNC & KHOAN TỐC ĐỘ CAO

Sản xuất
Sản xuất

KHU TỔ HỢP & HÀN TỰ ĐỘNG

Sản xuất
Sản xuất

KHU NẮN THẲNG & HÀN GÁ CHI TIẾT HOÀN THIỆN

Sản xuất
Sản xuất

KHU LÀM SẠCH & SƠN TRONG NHÀ

Sản xuất
Sản xuất

KHU VỰC LƯU KHO TRONG NHÀ & NGOÀI NHÀ

Sản xuất
Sản xuất

Quy trình sản xuất được kiểm tra, giám sát nghiêm ngặt ở từng công đoạn, đảm bảo chất lượng sản phẩm cao và đồng đều.

Kiểm tra vật liệu đầu vào

Sản xuất
Sản xuất

Kiểm tra các cấu kiện sau khi cắt

Sản xuất

Kiểm tra các cấu kiện sau khi tổ hợp

Sản xuất

Kiểm tra các cấu kiện sau khi hàn và nắn tự động

Sản xuất

Kiểm tra các cấu kiện sau khi lắp đính gá chi tiết

Sản xuất

Kiểm tra các cấu kiện sau khi hàn hoàn thiện

Sản xuất

Kiểm tra cấu kiện sau khi làm sạch

Sản xuất

Kiểm tra các cấu kiện sau khi sơn

Sản xuất

Kiểm tra đóng gói & xuất hàng

Sản xuất