Tháng Năm 3, 2023

Slots Machines – A Way To Make Money

A slot machine, also called the fruit machines, slot pugs, slots, the pokers or fruit machines, is a mechanical gambling machine that generates a game of code casino extra luck for its users....

READ MORE

Tháng Tư 20, 2023

CHÚC MỪNG SINH NHẬT THÁNG 4

Tháng 4 về mang theo chút nắng, chút nóng mùa hạ và nó dường như đặc biệt hơn khi Fuji Việt Nam được chúc mừng sinh nhật đến tất cả các CBCNV có...

READ MORETháng Một 30, 2023

🎇YEAR END PARTY 2022 🎇

Cùng nhìn lại năm 2022 đã qua với nhiều thách thức đối với các công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, Fuji Việt Nam cũng không tránh khỏi những khó khăn...

READ MORE