Nhà tiền chế được sử dụng trong nhiều công trình xây dựng như nhà xưởng, nhà kho, xưởng sản xuất, showroom, văn phòng, trung tâm thương mại, trường học, bệnh viện, siêu thị, nhà sinh hoạt cộng đồng và nhiều ứng dụng khác.

  • Nhà công nghiệp: khả năng tạo không gian nhịp lớn với chi phí thấp

  • Nhà kho: lý do tương tự

Ứng dụng nhà tiền chế
  • Công trình công cộng: khả năng tạo không gian nhịp lớn & đáp ứng các yêu cầu kiến trúc đặc biệt

  • Nhà ở dân dụng: được gọi là nhà khung thép nhẹ

Ứng dụng nhà tiền chế
  • Công trình nhà tạm: những ngôi nhà này được xây dựng và tháo dỡ nhanh chóng

Ứng dụng nhà tiền chế