DATE


12/2022

PROJECT DESCRIPTION


  • Địa điểm: Cụm công nghiệp Thanh Oai, huyện Thanh Oai, TP. Hà Nội
  • Năm xây dựng: 2023
z3681194455172_b34635cc992387b6e4d440712be969db
z3681194451464_2a072f2fbf9552b590ac3097b1c7d32b
IMG_0223
IMG_0224
IMG_0225
IMG_0228
IMG_0229

VIEW MORE

Related Projects

Nhà máy 𝐁W BẮC TIỀN PHONG

Nhà máy 𝐁W BẮC TIỀN PHONG

Địa điểm: Khu Công Nghiệp Bắc Tiền Phong, Thị Xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh Năm xây dựng: 2023

BW HAI DUONG Warehouse

BW HAI DUONG Warehouse

Địa điểm: Cam Dien IP- Hai Duong Diện tích sàn: ~33.000 M2 Năm: 2022

LOGOS BAC NINH LOGISTIC WAREHOUSE

LOGOS BAC NINH LOGISTIC WAREHOUSE

Địa điểm: VSIP Bac Ninh IP Diện tích sàn: 62.000m2 Năm: 2022