DATE


07/2022

PROJECT DESCRIPTION


  • Địa điểm: Cam Dien IP- Hai Duong
  • Diện tích sàn: ~33.000 M2
  • Năm: 2022
z3508178005175_8852e5f0ee6f6c9baedf2c46d366136b
290262104_2172015289638948_8969551913519517671_n
290271187_2172014529639024_6775828266450395888_n
z3515765465904_f72344e241878114f91a49aeab28cc21
z3515765469364_3b0fc0fd17d0363d685fb664e579b429

VIEW MORE

Related Projects

Nhà máy 𝐁.BRAUN

Nhà máy 𝐁.BRAUN

Địa điểm: Cụm công nghiệp Thanh Oai, huyện Thanh Oai, TP. Hà Nội Năm xây dựng: 2023

Nhà máy 𝐁W BẮC TIỀN PHONG

Nhà máy 𝐁W BẮC TIỀN PHONG

Địa điểm: Khu Công Nghiệp Bắc Tiền Phong, Thị Xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh Năm xây dựng: 2023

LOGOS BAC NINH LOGISTIC WAREHOUSE

LOGOS BAC NINH LOGISTIC WAREHOUSE

Địa điểm: VSIP Bac Ninh IP Diện tích sàn: 62.000m2 Năm: 2022