Dự án

Một số dự án đã hoàn thành

Nhà máy linh kiện thủy lực NIWA

 • Chủ đầu tư: Công ty TNHH Niwa Foundry Việt Nam
 • Quy mô: 7.000 m2
 • Giá trị: 14.250.000.000 VNĐ
 • Địa điểm: Khu CN cao Đà Nẵng
 • Thời gian: T6/2015

Nhà máy sx thiết bị văn phòng Mưu Sinh

 • Chủ đầu tư: Công ty TNHH Mưu sinh GI
 • Quy mô: 6.000 m2
 • Giá trị: 11.800.000.000 VNĐ
 • Địa điểm: KCN Yên Phong-Bắc Ninh
 • Thời gian: T6/2015

Nhà máy sản xuất bơm Ebara- Giai đoạn 2

 • Chủ đầu tư: Cty TNHH Bơm Ebara Việt Nam
 • Quy mô: 8.000 m2
 • Giá trị: 22.195.000.000 VND
 • Địa điểm: Lai Cách -Hải Dương
 • Thời gian: T4/2015

Khu liên hợp phục vụ sản xuất SDIV

 • Chủ đầu tư: Công ty TNHH Samsung SDI Việt Nam
 • Quy mô: 5.000 m2
 • Giá trị: 20.000.000.000 VNĐ
 • Địa điểm: KCN Yên Phong-Bắc Ninh
 • Thời gian: T10/2013

Nhà kho Logistic Đại Thành Long – GĐ2

 • Chủ đầu tư: Công ty CP Vận tải & thương mại Đại Thành Long
 • Quy mô: 8.500 m2
 • Giá trị: 9.215.000.000 VNĐ
 • Địa điểm: Phủ Lý – Hà Nam
 • Thời gian: T6/2014

Nhà máy sản xuất bao bì Hưng Hương

 • Chủ đầu tư: Công ty TNHH VIDACO
 • Quy mô: 12.000m2
 • Giá trị: 15.000.000.000 VNĐ
 • Địa điểm: Vĩnh Tường-Vĩnh Phúc
 • Thời gian: T8/2012

Nhà xưởng cho thuê GĐ2

 • Chủ đầu tư: Công ty TNHH Sunfat Việt Nam
 • Quy mô: 6.000 m2
 • Giá trị: 4.425.000.000 VNĐ
 • Địa điểm: Bạch Sam, Mỹ Hào, Hưng yên
 • Thời gian: T12/2016

Nhà máy sản xuất chi tiết thiết bị điện chính xác

 • Chủ đầu tư: Công ty CP Santomat Việt Nam
 • Quy mô: 6.500 m2
 • Giá trị: 8.050.000.000 VNĐ
 • Địa điểm: KCN Vsip -Bắc Ninh
 • Thời gian: T11/2016