DATE


03/2019

CLIENT


KAS

PROJECT DESCRIPTION


  • Địa điểm: Hoa Khanh- Lien Chau- Da nang
  • Diện tích sàn: 11800m2
  • Năm: 2019
1.Vafi-Đà Nẵng_result
2_result
3_result
4_result
5_result
6_result
7_result
8_result

VIEW MORE

Related Projects

Nhà máy 𝐁W BẮC TIỀN PHONG

Nhà máy 𝐁W BẮC TIỀN PHONG

Địa điểm: Khu Công Nghiệp Bắc Tiền Phong, Thị Xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh Năm xây dựng: 2023

Nhà máy 𝐁.BRAUN

Nhà máy 𝐁.BRAUN

Địa điểm: Cụm công nghiệp Thanh Oai, huyện Thanh Oai, TP. Hà Nội Năm xây dựng: 2023

Sanaky Transformer manufacturing factory

Sanaky Transformer manufacturing factory

Địa điểm: Dong Van IZ -Ha Nam Diện tích sàn: 80.000m2 Năm: 2021