DATE


03/2019

CLIENT


KAS

PROJECT DESCRIPTION


  • Địa điểm: Hoa Khanh- Lien Chau- Da nang
  • Diện tích sàn: 11800m2
  • Năm: 2019
1.Vafi-Đà Nẵng_result
2_result
3_result
4_result
5_result
6_result
7_result
8_result

VIEW MORE

Related Projects

Sanaky Transformer manufacturing factory

Sanaky Transformer manufacturing factory

Địa điểm: Dong Van IZ -Ha Nam Diện tích sàn: 80.000m2 Năm: 2021

Ohsung Vina Factory Phase 2 Project

Ohsung Vina Factory Phase 2 Project

Địa điểm: Trang Due IZ – An Duong -Hai Phong – Vietnam Diện tích sản: 12.000 M2 (03 Storey with...

BYRON Vietnam Factory Phase 2

BYRON Vietnam Factory Phase 2

Địa điểm: Hoa mac IZ- Ha Nam Diện tích sàn: 5000m2 Năm: