DATE


03/2021

CLIENT


Newtecons

PROJECT DESCRIPTION


  • Địa điểm: No.10 Tran Nguyen Han & No27-29 Ly Thai To street, Hanoi, Vietnam
  • Phạm vi công việc: Cung cấp cọc Kingpostt
  • Năm: 2021
1_result
2_result
3
4
5
6
7
8
9
10

VIEW MORE

Related Projects

Sanaky Transformer manufacturing factory

Sanaky Transformer manufacturing factory

Địa điểm: Dong Van IZ -Ha Nam Diện tích sàn: 80.000m2 Năm: 2021

BYRON Vietnam Factory Phase 2

BYRON Vietnam Factory Phase 2

Địa điểm: Hoa mac IZ- Ha Nam Diện tích sàn: 5000m2 Năm:

TKR manufacturing phase 2 extension

TKR manufacturing phase 2 extension

Địa điểm: Ba Thien IP – Vinh Phuc Diện tích sàn: 3500m2 Năm: 2020