DATE


03/2021

CLIENT


Newtecons

PROJECT DESCRIPTION


  • Địa điểm: No.10 Tran Nguyen Han & No27-29 Ly Thai To street, Hanoi, Vietnam
  • Phạm vi công việc: Cung cấp cọc Kingpostt
  • Năm: 2021
1_result
2_result
3
4
5
6
7
8
9
10

VIEW MORE

Related Projects

Nhà máy 𝐁.𝐁𝐑𝐀𝐔𝐍

Nhà máy 𝐁.𝐁𝐑𝐀𝐔𝐍

Địa điểm: Cụm công nghiệp Thanh Oai, huyện Thanh Oai, TP. Hà Nội Năm xây dựng: 2022

BW HAI DUONG Warehouse

BW HAI DUONG Warehouse

Địa điểm: Cam Dien IP- Hai Duong Diện tích sàn: ~33.000 M2 Năm: 2022

LOGOS BAC NINH LOGISTIC WAREHOUSE

LOGOS BAC NINH LOGISTIC WAREHOUSE

Địa điểm: VSIP Bac Ninh IP Diện tích sàn: 62.000m2 Năm: 2022