DATE


11/2021

PROJECT DESCRIPTION


z2878141754724_1ef86ea5c7beab2a948d93b95020cb6b_result
z2878141735549_671d5e6306a2efe372c859fbcd6b2515_result
z2878141725148_da57e135b00fc50ef31820805803e280_result
z2878141744340_f3aa74019d3dc21427eb4912516ff334_result
z2878141723440_6f0c51bfa2201c56f2dfc7cebe5024f6_result

VIEW MORE

Related Projects

NAM TAI WAREHOUSE

NAM TAI WAREHOUSE

Địa điểm: Lien Ha Thai IP – Thai Binh Diện tích sàn: ~18.000 M2 Năm: 2023

𝐁W BAC TIEN PHONG FACTORY

𝐁W BAC TIEN PHONG FACTORY

Địa điểm: Khu Công Nghiệp Bắc Tiền Phong, Thị Xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh Diện tích sàn: ~18.000 M2...

𝐁.BRAUN FACTORY

𝐁.BRAUN FACTORY

Địa điểm: Cụm công nghiệp Thanh Oai, huyện Thanh Oai, TP. Hà Nội Năm xây dựng: 2023