DATE


11/2021

PROJECT DESCRIPTION


z2878141754724_1ef86ea5c7beab2a948d93b95020cb6b_result
z2878141735549_671d5e6306a2efe372c859fbcd6b2515_result
z2878141725148_da57e135b00fc50ef31820805803e280_result
z2878141744340_f3aa74019d3dc21427eb4912516ff334_result
z2878141723440_6f0c51bfa2201c56f2dfc7cebe5024f6_result

VIEW MORE

Related Projects

Nhà máy 𝐁W BẮC TIỀN PHONG

Nhà máy 𝐁W BẮC TIỀN PHONG

Địa điểm: Khu Công Nghiệp Bắc Tiền Phong, Thị Xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh Năm xây dựng: 2023

Nhà máy 𝐁.BRAUN

Nhà máy 𝐁.BRAUN

Địa điểm: Cụm công nghiệp Thanh Oai, huyện Thanh Oai, TP. Hà Nội Năm xây dựng: 2023

BW HAI DUONG Warehouse

BW HAI DUONG Warehouse

Địa điểm: Cam Dien IP- Hai Duong Diện tích sàn: ~33.000 M2 Năm: 2022