DATE


03/2017

CLIENT


Owner

PROJECT DESCRIPTION


  • Địa điểm: Yen Phong IP- Bac Ninh
  • Diện tích sàn: 6000m2
  • Năm: 2017
1_result
2_result
z641379129146_146ec15538f338fe679759769c564dd9_result
z641379711703_eb49599348c22ecd7e2bccc92e6c463e_result
z646173538986_9a648a7adf8cac32e607bc2d77b0cc33_result
z646274961953_a8b5125d7249f0af37e86b8b3fa47876_result

VIEW MORE

Related Projects

Nhà máy 𝐁W BẮC TIỀN PHONG

Nhà máy 𝐁W BẮC TIỀN PHONG

Địa điểm: Khu Công Nghiệp Bắc Tiền Phong, Thị Xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh Năm xây dựng: 2023

Nhà máy 𝐁.BRAUN

Nhà máy 𝐁.BRAUN

Địa điểm: Cụm công nghiệp Thanh Oai, huyện Thanh Oai, TP. Hà Nội Năm xây dựng: 2023

BW HAI DUONG Warehouse

BW HAI DUONG Warehouse

Địa điểm: Cam Dien IP- Hai Duong Diện tích sàn: ~33.000 M2 Năm: 2022