DATE


03/2018

CLIENT


TODA Vietnam

PROJECT DESCRIPTION


  • Địa điểm: Duong Xa- Gia Lam- Hanoi
  • Diện tích sàn: 16000m2
  • Năm: 2018
Untitled-2_result
Untitled-22_result
Untitled-23_result
Untitled-24_result
z1426815879383_68af0ac11bd37b517197c7f1c5f11b88_result
z1426815909971_eb50d000280185613c293273ef7d3d79_result
z1426816015395_b1477c483dd922b42fa344d0154a8b8e_result

VIEW MORE

Related Projects

Nhà máy 𝐁W BẮC TIỀN PHONG

Nhà máy 𝐁W BẮC TIỀN PHONG

Địa điểm: Khu Công Nghiệp Bắc Tiền Phong, Thị Xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh Năm xây dựng: 2023

Nhà máy 𝐁.BRAUN

Nhà máy 𝐁.BRAUN

Địa điểm: Cụm công nghiệp Thanh Oai, huyện Thanh Oai, TP. Hà Nội Năm xây dựng: 2023

BW HAI DUONG Warehouse

BW HAI DUONG Warehouse

Địa điểm: Cam Dien IP- Hai Duong Diện tích sàn: ~33.000 M2 Năm: 2022