DATE


03/2019

CLIENT


TODA Vietnam

PROJECT DESCRIPTION


  • Địa điểm: Dong Van IZ -Ha Nam
  • Diện tích sàn: 10000m2
  • Năm: 2019
181016_result
1810162_result
1810164_result
1810165_result
Nippon_Konpo_-_Tổng_quan_1_result
Nippon_Konpo_-_Tổng_quan_2_result
Nippon_Konpo_-_Tổng_quan_3_result
z1891026144784_39837bec2acfd1e5337f4f0208aae7e9_result
z1891026199760_66bcea2d93b31ef9b2dd828eb9fcc074_result
z1891026323851_a63e25b0c2c4fab5618ebc9c5c0e09f9_result
z1891027132453_883222001dae16b356f505d5c9c4d638_result
z1891027342077_4024db29e9a56949d62f574041f74d5e_result

VIEW MORE

Related Projects

Nhà máy 𝐁.BRAUN

Nhà máy 𝐁.BRAUN

Địa điểm: Cụm công nghiệp Thanh Oai, huyện Thanh Oai, TP. Hà Nội Năm xây dựng: 2023

Nhà máy 𝐁W BẮC TIỀN PHONG

Nhà máy 𝐁W BẮC TIỀN PHONG

Địa điểm: Khu Công Nghiệp Bắc Tiền Phong, Thị Xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh Năm xây dựng: 2023

BW HAI DUONG Warehouse

BW HAI DUONG Warehouse

Địa điểm: Cam Dien IP- Hai Duong Diện tích sàn: ~33.000 M2 Năm: 2022