DATE


03/2016

CLIENT


Hop Luc

PROJECT DESCRIPTION


  • Địa điểm: Quang Chau IZ- Bac Giang
  • Diện tích sàn: 67000m2
  • Năm: 2016
1_result
2_result
3_result
4_result
5_result
6_result
7_result
DCIM100MEDIADJI_0021.JPG
10_result

VIEW MORE

Related Projects

Nhà máy 𝐁.𝐁𝐑𝐀𝐔𝐍

Nhà máy 𝐁.𝐁𝐑𝐀𝐔𝐍

Địa điểm: Cụm công nghiệp Thanh Oai, huyện Thanh Oai, TP. Hà Nội Năm xây dựng: 2022

BW HAI DUONG Warehouse

BW HAI DUONG Warehouse

Địa điểm: Cam Dien IP- Hai Duong Diện tích sàn: ~33.000 M2 Năm: 2022

LOGOS BAC NINH LOGISTIC WAREHOUSE

LOGOS BAC NINH LOGISTIC WAREHOUSE

Địa điểm: VSIP Bac Ninh IP Diện tích sàn: 62.000m2 Năm: 2022