DATE


03/2018

CLIENT


Hop Luc

PROJECT DESCRIPTION


  • Địa điểm: Thinh Phat IZ- Long An
  • Diện tích sàn: 8500m2
  • Năm: 2018
1_result
2_result
3_result
4_result

VIEW MORE

Related Projects

Sanaky Transformer manufacturing factory

Sanaky Transformer manufacturing factory

Địa điểm: Dong Van IZ -Ha Nam Diện tích sàn: 80.000m2 Năm: 2021

Gelex complex Building

Gelex complex Building

Địa điểm: No.10 Tran Nguyen Han & No27-29 Ly Thai To street, Hanoi, Vietnam Phạm vi công việc: Cung cấp...

BYRON Vietnam Factory Phase 2

BYRON Vietnam Factory Phase 2

Địa điểm: Hoa mac IZ- Ha Nam Diện tích sàn: 5000m2 Năm: