DATE


03/2019

CLIENT


TODA Vietnam

PROJECT DESCRIPTION


  • Địa điểm: Quang Minh IZ-Hanoi
  • Diện tích sàn: 15200m2
  • Năm: 2019

 

1_result-14
created by dji camera
created by dji camera

VIEW MORE

Related Projects

Gelex complex Building

Gelex complex Building

Địa điểm: No.10 Tran Nguyen Han & No27-29 Ly Thai To street, Hanoi, Vietnam Phạm vi công việc: Cung cấp...

Sanaky Transformer manufacturing factory

Sanaky Transformer manufacturing factory

Địa điểm: Dong Van IZ -Ha Nam Diện tích sàn: 80.000m2 Năm: 2021

BYRON Vietnam Factory Phase 2

BYRON Vietnam Factory Phase 2

Địa điểm: Hoa mac IZ- Ha Nam Diện tích sàn: 5000m2 Năm: