DATE


03/2019

CLIENT


KAS

PROJECT DESCRIPTION


  • Địa điểm: Tam Thang IZ- Tam Ky- Quang Nam
  • Diện tích sàn: 9400m2
  • Năm: 2019
1_result-10
2_result
3_result
4_result

VIEW MORE

Related Projects

Nhà máy 𝐁.𝐁𝐑𝐀𝐔𝐍

Nhà máy 𝐁.𝐁𝐑𝐀𝐔𝐍

Địa điểm: Cụm công nghiệp Thanh Oai, huyện Thanh Oai, TP. Hà Nội Năm xây dựng: 2022

Sanaky Transformer manufacturing factory

Sanaky Transformer manufacturing factory

Địa điểm: Dong Van IZ -Ha Nam Diện tích sàn: 80.000m2 Năm: 2021

Ohsung Vina Factory Phase 2 Project

Ohsung Vina Factory Phase 2 Project

Địa điểm: Trang Due IZ – An Duong -Hai Phong – Vietnam Diện tích sản: 12.000 M2 (03 Storey with...