DATE


01/2013

CLIENT


JCM

PROJECT DESCRIPTION


  • Địa điểm: Nomura IZ- Hai Phong
  • Diện tích sàn: 11000m2 (2 storeys)
  • Năm: 2013

 

1_result
2_result
SAMSUNG CAMERA PICTURES
SAMSUNG CAMERA PICTURES

VIEW MORE

Related Projects

Gelex complex Building

Gelex complex Building

Địa điểm: No.10 Tran Nguyen Han & No27-29 Ly Thai To street, Hanoi, Vietnam Phạm vi công việc: Cung cấp...

Sanaky Transformer manufacturing factory

Sanaky Transformer manufacturing factory

Địa điểm: Dong Van IZ -Ha Nam Diện tích sàn: 80.000m2 Năm: 2021

BYRON Vietnam Factory Phase 2

BYRON Vietnam Factory Phase 2

Địa điểm: Hoa mac IZ- Ha Nam Diện tích sàn: 5000m2 Năm: