Địa điểm: KCN Việt Hưng, Quảng Ninh
Tiếp tục duy trì và nâng cao hơn nữa các tiêu chí về An toàn- Chất lượng trong quá trình thi công tại công trường, ngày 27/10/2022 BLĐ Công ty Fuji Việt Nam đã chỉ đạo Đoàn kiểm tra bao gồm Đại diện BGĐ cùng Đại diện các bộ phận QHSE, QLDA & QLTC tổ chức buổi tuần tra tại công trường dự án Thành Công Quảng Ninh.
Mục đích: Định kỳ kiểm tra, nghiệm thu đánh giá kỹ, mỹ thuật chi tiết của dự án. Đồng thời chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm chuyên môn và đề cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm của mỗi cá nhân trong công việc.


Comments are disabled