CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP FUJI VIỆT NAM

Số: 07-21/CV-FJ

“ V/v : Biện pháp phòng dịch Covid”

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2021

      

Kính gửi: Quý khách hàng, Quý đối tác và Quý nhà cung cấp

Trước tiên Công ty cổ phần công nghiệp Fuji Việt Nam xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Quý đối tác, Quý nhà cung cấp vì sự hợp tác trong suốt thời gian vừa qua.

– Căn cứ diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trên cả nước. Đặc biệt là Hồ Chí Minh và Hà Nội hiện nay

– Căn cứ Công văn của UBND Tỉnh Thái Nguyên V/v tiếp tục thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh ngày 19/7/2021.

– Công ty CP công nghiệp Fuji Việt Nam thông báo áp dụng một số biện pháp phòng chống dịch tại Nhà máy sản xuất kết cấu thép Fuji Việt Nam tại Sông Công, Thái Nguyên để đảm bảo an toàn sản xuất như sau:

 

  1. Tạm dừng Đối với hoạt động thăm quan, kiểm tra năng lực sản xuất.

– Tất cả các hoạt động thăm quan, kiểm tra năng lực sản xuất sẽ không tiến hành trực tiếp mà sẽ được giới thiệu thông qua hình ảnh, clip quay tại thời điểm gần nhất, video call, hoặc livestream khi cần thiết.

 

  1. Đối với hoạt động kiểm tra nghiệm thu nguyên vật liệu, bán thành phẩm, thành phẩm.

– Tùy thuộc tính chất từng sản phẩm, dự án sẽ đề xuất phương án kiểm tra, nghiệm thu phù hợp nhằm giảm thiểu tối đa những nguy cơ lây nhiễm Covid có thể lường trước.

– Hình thức nghiệm thu thông qua Báo cáo hồ sơ chất lượng kèm hình ảnh thực tế kết hợp hậu kiểm sau khi vận chuyển thành phẩm đến công trường.

– Hình thức nghiệm thu thông qua video call, livestream trực tiếp đối với nguyên vật liệu và bán thành phẩm.

– Trường hợp bắt buộc phải tiến hành kiểm tra nghiệm thu trực tiếp thì yêu cầu bắt buộc các cá nhân tham gia nghiệm thu phải có xét nghiệm PCR âm tính trong thời hạn 72h.

– Trong quá trình kiểm tra, nghiệm thu phải tuyệt đối tuân thủ 5K.

 

  1. Đối với hoạt động xuất nhập hàng hóa

– Yêu cầu tất cả lái, phụ xe khi ra vào nhà máy bắt buộc phải có Kết quả xét nghiệm PCR âm tính trong thời hạn 72h.

– Yêu cầu lái, phụ xe giữ nguyên vị trí trên xe nếu không có việc thật sự cần thiết phải ra khỏi xe.

– Trường hợp lái, phụ xe ra khỏi phương tiện phải tuyệt đối tuân thủ 5K.

 

 

 

CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP FUJI VIỆT NAM

 

 

Comments are disabled