Kiểm tra tiến độ dự án Tai Yuen Textile

Kiểm tra tiến độ dự án Tai Yuen Textile

Lãnh đạo công ty kiểm tra tiến độ thi công và động viên cán bộ công nhân viên tại dự án nhà máy dệt Đài Nguyên- khu công nghiệp Đồng Văn tỉnh Hà Nam.