Tư vấn – Thiết kế, quản lý dự án

Tư vấn – Thiết kế, quản lý dự án

Lập các dự án đầu tư, tư vấn xây dựng, thiết kế, lập tổng dự toán và dự toán các công trình công nghiệp, dân dụng, thiết bị nâng hạ; Tư vấn giám sát xây dựng công trình, Tư vấn đầu tư xây dựng, chuyển giao công nghệ sản xuất kết cấu thép, cơ khí.