Tiến độ thi công dự án Galaxy Cinema (Vinh – Nghệ An)

Tiến độ thi công dự án Galaxy Cinema (Vinh – Nghệ An)

Dự án rạp chiếu phim Galaxy cinema tại thành phố Vinh-Nghệ An. Đây là cụm rạp chiếu phim Galaxy thứ 4 Fuji thi công.