Thi công dự án Vienergy

Thi công dự án Vienergy

Tiến hành triển khai các công tác thi công tại dự án Vienergy – KCN Phúc Sơn, Ninh Sơn, Ninh Bình, dự án có quy mô 21Ha. Bắt đầu từ nhà xe 2 tầng