Nhà xưởng cho thuê GĐ2

Thông tin dự án

Nhà xưởng cho thuê GĐ2

  • Chủ đầu tư: Công ty TNHH Sunfat Việt Nam
  • Quy mô: 6.000 m2
  • Giá trị: 4.425.000.000 VNĐ
  • Địa điểm: Bạch Sam, Mỹ Hào, Hưng yên
  • Thời gian: T12/2016
  • Quay lại