Nhà máy sx thiết bị văn phòng Mưu Sinh

Thông tin dự án

Nhà máy sx thiết bị văn phòng Mưu Sinh

  • Chủ đầu tư: Công ty TNHH Mưu sinh GI
  • Quy mô: 6.000 m2
  • Giá trị: 11.800.000.000 VNĐ
  • Địa điểm: KCN Yên Phong-Bắc Ninh
  • Thời gian: T6/2015
  • Quay lại