Nhà máy sản xuất chi tiết thiết bị điện chính xác

Thông tin dự án

Nhà máy sản xuất chi tiết thiết bị điện chính xác

  • Chủ đầu tư: Công ty CP Santomat Việt Nam
  • Quy mô: 6.500 m2
  • Giá trị: 8.050.000.000 VNĐ
  • Địa điểm: KCN Vsip -Bắc Ninh
  • Thời gian: T11/2016
  • Quay lại