Nhà máy sản xuất bao bì Hưng Hương

Thông tin dự án

Nhà máy sản xuất bao bì Hưng Hương

  • Chủ đầu tư: Công ty TNHH VIDACO
  • Quy mô: 12.000m2
  • Giá trị: 15.000.000.000 VNĐ
  • Địa điểm: Vĩnh Tường-Vĩnh Phúc
  • Thời gian: T8/2012
  • Quay lại