Nhà máy linh kiện thủy lực NIWA

Thông tin dự án

Nhà máy linh kiện thủy lực NIWA

  • Chủ đầu tư: Công ty TNHH Niwa Foundry Việt Nam
  • Quy mô: 7.000 m2
  • Giá trị: 14.250.000.000 VNĐ
  • Địa điểm: Khu CN cao Đà Nẵng
  • Thời gian: T6/2015
  • Quay lại