Nhà kho Logistic Đại Thành Long – GĐ2

Thông tin dự án

Nhà kho Logistic Đại Thành Long – GĐ2

  • Chủ đầu tư: Công ty CP Vận tải & thương mại Đại Thành Long
  • Quy mô: 8.500 m2
  • Giá trị: 9.215.000.000 VNĐ
  • Địa điểm: Phủ Lý – Hà Nam
  • Thời gian: T6/2014
  • Quay lại