Khu liên hợp phục vụ sản xuất SDIV

Thông tin dự án

Khu liên hợp phục vụ sản xuất SDIV

  • Chủ đầu tư: Công ty TNHH Samsung SDI Việt Nam
  • Quy mô: 5.000 m2
  • Giá trị: 20.000.000.000 VNĐ
  • Địa điểm: KCN Yên Phong-Bắc Ninh
  • Thời gian: T10/2013
  • Quay lại