Cung cấp lắp đặt kết cấu thép

Cung cấp lắp đặt kết cấu thép

Nhà thép tiền chế, dầm thép tổ hợp, kết cấu thép phi tiêu chuẩn, cột điện cao hạ thế, cột vi ba truyền hình, các thiết bị xây dựng, các loại cầu trục phục vụ các công trình khung nhà thép tiền chế mọi khẩu độ. Sản xuất kết cấu phi tiêu chuẩn, cột điện cao hạ thế, cột Viba. Sản xuất kết cấu phi tiêu chuẩn, cột điện cao hạ thế, cột Viba.